For første gang skal et utenlandsk selskap drifte norsk togtrafikk

foto