Bistandsorganisasjoner ber Stortinget om ekstra koronabidrag