Stoltenberg: R-tallet bør ligge under 1 i flere måneder før vi kan gjenåpne