Endring i plan- og bygningsloven skal minske konfliktnivået