Sensitive pasientopplysninger lå tilgjengelig for sykehusansatte i hele Midt-Norge