Bloomberg: Biden vil foreslå økt skattlegging av rike