Lettelser i Nederland: Portforbudet oppheves og kafeer kan servere igjen