Røde Kors ber om ekstra innsats for eldre etter pandemien