Retten til å ta med seg trygdeytelser til andre EØS-land har vært praktisert for strengt

foto