Sårbare grupper får 466 millioner kroner i budsjettet

foto