Få tilfeller av koronavirus hos vaksinerte personer