Arbeiderpartitopp sier opp etter konflikt med Stenseng