Foreslår å gi E-tjenesten lettere adgang til dataovervåking