Blinken takket Søreide for feltsykehusets innsats

foto