Bergens nabokommuner jobber med en egen koronaforskrift