Over 1,3 millioner barn og unge er innesperret

foto