Vil ikke investere i Q-meieriene før vilkår endres