Forsiktig økning i organdonasjoner til tross for koronaen