Myanmars undergrunnsregjering vraker grunnloven

foto