Sandefjord-drapssiktet fikk ikke prøveløslatelse

foto