Regjeringen vil gi fastlegene færre oppgaver

foto