FHI venter seks millioner vaksinedoser innen juli

foto