Rettsoppgjøret etter Brussel-terror starter neste år