Smitteutbrudd på omsorgssenter i Herøy etter at kommunen glemte å gi tredje dose

foto