Rundt 50 skadde behandlet på det norske feltsykehuset i Kabul