Oslo universitetssykehus avvikler bedredskapen

foto