Bergen kommune forsterker vaktholdet på hospitser etter dobbeltdrapet

foto