Redningsaksjon i Kragerø avsluttet uten funn

foto