Storbritannia og EU på kollisjonskurs i handelssamtalene