Statsministerens kontor reagerte ikke på Jensens hytteavtale