Antall omkomne i septembertrafikken mer enn tredoblet