Opposisjonsleder tatt i ed som «president» i Kenya