Hongkongs forbud mot restaurantservering opphevet etter en dag

foto