Kraftig reduksjon av andre smittsomme sykdommer under koronapandemien