Widerøe-avganger i Troms og Finnmark innstilt resten av dagen

foto