Sjefen for USAs sikkerhetsdepartement går av

foto