Tre til legevakt etter kjedekollisjon i tunnel i Aurland