Beinrestene i Lier høyst sannsynlig fra menneske – kan være arkeologisk funn