Begrensninger på nyttårsfeiringen i Tyskland og Frankrike