Brasiliansk ankedomstol opprettholder dom mot Lula og øker straffen