Ap: – Praktisk skolesekk vil gi flere fagarbeidere