Regjeringsforhandlinger starter først etter nyttår