Professor: smittespredningen i Sverige kan stoppe opp i juni

foto