Pence vil ikke gi dokumenter til Representantenes hus

foto