Marit Arnstad lover å «snu hver stein» for å reversere taxireformen

foto