Solbergs første trinn i gjenåpningen dempet av dårlig vaksinenytt