Endrer lensmann-tittel – heretter heter det politistasjonssjef