Digitale rettsmeklinger har fungert godt under pandemien