Trump vil nekte innvandrere uten helsedekning adgang til USA

foto