Tyske sosialdemokrater vil avslutte regjeringssamarbeidet med CDU når Merkel går av

foto